Gospodarka odpadami

 komunikat jak segregowac odpady

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2020 roku (DOCX 16KB)

 

Terminy odbioru odpadów na terenie Gminy Wadowice Górne na 2020 rok

Terminy odbioru odpadów na terenie Gminy Wadowice Górne utrudniony dojazd na 2020 rok

 

Punkt selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych został przeniesiony z placu Oczyszczalni Ścieków w Izbiskach i obecnie znajduje się pod adresem Przebendów 44 gmina Wadowice Górne. Punkt czynny w każdą sobotę od 8:00 do 12:00.

 

Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne podjęte na podstawie ustawy z dnia  13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Uchwała NR XI/87/2019 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr VIII/28/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała Nr XI/45/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XI/44/2015 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/162/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r Rady Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne

 
 

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest